WELLBE-BD

‘WELLBE-BD, de inzet van mobiele technologie ter bevordering van welbevinden en zelfmanagement bij patiënten met een bipolaire stoornis’

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een mobiele applicatie waarin het monitoren van stemming en positieve psychologie interventies gecombineerd worden. Het idee hierachter is, dat het enerzijds voor mensen met een bipolaire stoornis goed is om de stemming te monitoren maar dat het anderzijds -zeker gedurende langere perioden dat de stemming stabiel is- het monitoren ook belastend kan zijn en mensen dwingt om elke dag naar symptomen te kijken. Door in de app positieve psychologie interventies op te nemen kunnen patiënten ook hun veerkracht en hun welbevinden vergroten.

Door het in een mobile applicatie (m-health) samenbrengen van monitoring- en welbevindeninterventies en een grote mate van vrijheid te genereren wordt de gebruiker uitgedaagd om de applicatie blijvend te gebruiken en het onderdeel van zijn dagelijks leven te laten worden. De verwachting is dat daardoor de kans toeneemt dat gebruikers de stemming weer gaan monitoren op het moment dat daar aanleiding toe is.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een meta-analyse naar het toepassen van positieve psychologie interventies bij ernstige psychiatrische aandoeningen. Er hebben drie focusgroepen plaatsgevonden (bestaande uit patiënten, behandelaars, naasten en ontwikkelaars van de app) die de specificaties van de app hebben vastgesteld. Na het ontwikkelen en testen van de app wordt onderzocht wat het effect van het gebruik van de app is op onder andere het welbevinden van de gebruikers.

Contactpersoon voor dit onderzoek is Bart Geerling, bereikbaar via b.geerling@dimence.nl.