SCBS symposium 'Stabiel en dan?'


Op donderdag 2 november 2017 organiseert het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence een symposium met als titel ‘Stabiel en dan?’ bij Saxion in Deventer.

Dit symposium voor professionals werkzaam met patiënten met een bipolaire stoornis zal zich inhoudelijk richten op de euthyme fase in de bipolaire stoornis. Wij zijn er trots op dat prof. dr. Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum, en prof. dr. Gerben Westerhof, hoogleraar narratieve psychologie en technologie Universiteit Twente, hun medewerking zullen verlenen aan dit symposium.

Daarnaast zal Silvio van den Heuvel, onderzoeker en docent verpleegkunde en ethiek, spreken over zelfmanagement(-ondersteuning) bij een bipolaire stoornis en zal Petra d'Huy, ervaringsdeskundige en regiocoördinator van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB), het onderwerp ‘Stabiel en dan?’ benaderen vanuit patiëntperspectief.

Het symposium richt zich op de patiënt met een bipolaire stoornis in de euthyme fase. Het thema zal door de verschillende sprekers vanuit veel invalshoeken belicht worden. Daarnaast zijn er workshops waarin, naast presentaties, de deelnemers ook uitgedaagd worden om zelf aan de slag te gaan.

Programma 'Stabiel en dan?'
Toelichting en leerdoelen
Biografie sprekers

Wij hopen u ook te mogen verwelkomen op 2 november 2017!

Kosten voor deelname: 
€ 275,- inclusief diner
€ 150,- inclusief diner voor opleidelingen (aios, verpleegkundig specialisten i.o., verpleegkundigen i.o en voor VMDB leden)

Accreditatie is toegekend door de volgende beroepsgroepen: NVvP, VSR, V&VN en FGzPT.

Aanmeldgegevens
Postadres/bevestigingsadres
Factuuradres (indien anders dan post/bevestigingsadres)
Eten
Voorafgaand aan het symposium is het mogelijk gebruik te maken van een eenvoudige lunch tussen 12.30 en 13.00 uur. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u dit hier kenbaar maken.
Sessies

De workshops worden verzorgd door medewerkers van het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence.

Geeft u hieronder per ronde de sessie van uw voorkeur aan, de toewijzing aan sessies gebeurt op basis van moment van aanmelding.
Indien de sessie van uw voorkeur vol is, wordt u ingedeeld bij een andere sessie.

Aanvullende informatie

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze aan ons laten weten via het contactformulier.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Bij verhindering is plaatsvervanging altijd toegestaan. Schriftelijke annulering via scbs@dimence.nl kan tot 1 maand voor het symposium, annuleringskosten bedragen € 75,-.

Programma onder voorbehoud. Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: NVvP, VSR, V&VN en FGzPT.