Uitreiking TOPGGz keurmerk aan SCBS Bipolaire Stoornissen

Op donderdag 8 maart vond tijdens het jubileumcongres van TOPGGz de uitreiking van de TOPGGz keurmerken plaats. Het SCBS Bipolaire Stoornissen mag zich ook de komende 4 jaar weer TOPGGz-centrum noemen, een prestatie waar we bijzonder trots op zijn! Het SCBS Bipolaire Stoornissen kan hiermee verder werken aan het verbeteren en innoveren van zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis, en het ontwikkelen en delen van kennis.

TOPGGz is hoogspecialistische patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding. Deze is bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een  behandeling in de specialistische (2e lijns) ggz.
Anja Stevens, psychiater en hoofd van het centrum, is uitermate trots op de erkenning: “Om TOPGGz erkend te worden vraagt bovengemiddelde inzet, prestatie en betrokkenheid. Het bestendigen is een prestatie van formaat!”

Peter Goossens, senior onderzoeker en verpleegkundig specialist GGz bij SCBS Bipolaire Stoornissen, nam het keurmerk namens het team in ontvangst.