Terugblik symposium afscheid Anja Stevens

Op woensdag 19 juni nam het SCBS Bipolaire Stoornissen en het SCBS Psychiatrie en Zwangerschap van Dimence afscheid van Anja Stevens. Anja heeft een grote bijdrage geleverd aan het opzetten van het specialistisch centrum waarbij het leveren van state of the art behandeling, onderzoek, innovatie en kennisoverdracht hand in hand gingen. Alle inspanningen hebben geresulteerd in het behalen van het TOPGGz-keurmerk in 2012 en de prolongatie daarvan in 2016.

Tijdens het afscheidssymposium dat geleid werd door Peter Goossens werden vier onderwerpen die Anja’s bijzondere belangstelling hadden voor het voetlicht gebracht: bipolaire stoornissen, psychiatrie en zwangerschap, opleiding van psychiaters van de toekomst en de ontwikkelingen van het SCBS door de jaren heen.

Ralph Kupka nam de aanwezigen in zijn presentatie mee in de ontwikkeling van de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis door de eeuwen heen. Hij benadrukte de waardevolle bijdrage die Anja geleverd heeft aan de ontwikkeling van deze zorg, zowel regionaal als landelijk. Anja’s jarenlange betrokkenheid bij het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen is daarbij van groot belang geweest voor de zorg voor patienten met een bipolaire stoornis binnen Dimence. De metafoor die hij gekoppeld had aan zijn presentatie ‘het vliegwiel en de molensteen’ vertaalde hij tevens naar het promotietraject dat Anja op dit moment aan het afronden is.
Elise Knoppert vertelde over het belang van goede zorg voor patienten met psychische klachten die zwanger zijn en welke bijdrage Anja geleverd heeft in de afgelopen jaren aan deze zorg.
Melissa Chrispijn en Lineke Tak gaven een terugblik op Anja’s rol vanuit de A-opleiding. Zij zijn beide aios geweest bij het SCBS en zijn begeleid door Anja.  Er was aandacht voor de gezamenlijke opbrengsten binnen het wetenschappelijk onderzoek dat, samen met Anja, door hen uitgevoerd is binnen het SCBS.

Bart Geerling gaf samen met Anja jarenlang leiding aan het SCBS. Hij gaf een terugblik op het ontstaan van het SCBS en benadrukte de ontwikkelingen die het SCBS samen met Anja in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Vanaf het onstaan van het het SCBS hebben Bart en Anja samen het SCBS ontwikkeld en aangestuurd. Een vruchtbare samenwerking waar zowel Bart als Anja met veel plezier en trots op terugkijken.

Al met al kan Anja samen met het SCBS terugkijken op een mooie symposiummiddag en een waardevol afscheid. Anja is inmiddels als psychiater in dienst van Transfore, een van de dochterstichtingen van de Dimence Groep.