Terugblik refereermiddag 'zorgstandaard bipolaire stoornissen'

Op donderdag 22 juni organiseerde het SCBS van Dimence een refereermiddag met als thema ‘de zorgstandaard bipolaire stoornissen’. Marieke van Eijkelen, ambassadeur van de zorgstandaard namens de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB), verzorgde samen met Peter Goossens, verpleegkundig specialist van het SCBS, een presentatie over de totstandkoming van deze zorgstandaard. Een geslaagde, informatieve middag die goed gewaardeerd werd!

De zorgstandaard, die vanuit patiëntperspectief geschreven is, heeft als doel om voortbouwend op de ontwikkelde richtlijn, de kwaliteit en doelmatigheid te verbeteren van de zorg in Nederland voor mensen met een bipolaire stoornis. De zorgstandaard bevindt zich op dit moment nog in de autorisatiefase maar zal naar verwachting binnenkort beschikbaar zijn.

Marieke van Eijkelen, ambassadeur van de zorgstandaard namens de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB), verzorgde samen met Peter Goossens, verpleegkundig specialist van het SCBS, een presentatie over de totstandkoming van deze zorgstandaard. Máasja Verbraak, GZ-psycholoog, vertelde de aanwezigen over het project ‘leren van implementeren; de zorgstandaard bipolaire stoornissen binnen de Dimence Groep’. Anja Stevens lichtte in haar presentatie het verschil tussen de multidisciplinaire richtlijn en de nieuwe zorgstandaard toe.
Naast aandacht voor de zorgstandaard was er ook aandacht voor innovatie en onderzoek. Melanie Groot Lipman presenteerde over het innovatieve project de filminterventie ‘de mens achter de ziekte’. Rita de Velde Harsenhorst presenteerde haar onderzoek: ‘Wat is de gewenste verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute manie opgenomen zijn op een gesloten opnameafdeling, vanuit het perspectief van zowel de patiënten, naastbetrokkenen als professionals?’. Bart Geerling verzorgde het artikelreferaat tijdens deze goed bezochte én gewaardeerde refereermiddag.

Het SCBS organiseert elk kwartaal een geaccrediteerde refereerbijeenkomst over een thema gelieerd aan de bipolaire stoornis. Voor de middagen wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP en VSR.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tanja Dijk, stafmedewerker SCBS, via scbs@dimence.nl of 0546 684 198.