Refereermiddag Psychiatrie en Zwangerschap - 17 december - Deventer

Op dinsdag 17 december organiseert het SCBS Psychiatrie en Zwangerschap een refereermiddag met als thema 'Wat als het niet vanzelf gaat? Over psychische problemen, zwangerschap, bevalling, ouderschap en opvoeden'.
Tijdens deze middag zullen we het verbeterde en nieuwe aanbod van het SCBS Psychiatrie en Zwangerschap presenteren. We zijn er trots op dat we tijdens deze refereermiddag het project af zullen ronden en kunnen presenteren aan de aanwezigen!
Deze middag hebben we verschillende externe sprekers gevraagd een bijdrage te leveren. Zo zal er vanuit Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming aan de hand van casuïstiek worden gesproken wanneer zij in beeld komen. Wanneer wordt er gekozen voor maximale ondersteuning en welke afwegingen worden er gemaakt als er sprake is van een uithuisplaatsing? Verder is er aandacht voor contextueel behandelen en voor de risicofactoren die van invloed zijn op de ouder-kindrelatie.

Al met al belooft het een waardevolle refereermiddag te worden. We hopen op je komst!

De refereermiddag vindt plaats bij Dimence in Deventer (Brinkgreven, Steerne) van 14.00-17.00 uur.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, KNOV, VSR, V&VN