Refereermiddag 'Klinische zorg bij acute manie' 18 december 2018

Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten van het SCBS Bipolaire Stoornissen. De overdracht van kennis binnen en buiten Dimence staat al jaren hoog op de agenda. Elk kwartaal wordt er door het SCBS een refereermiddag georganiseerd. Op dinsdag 18 december aanstaande is het thema ‘Klinische zorg bij acute manie’.

We zijn er trots op opnieuw een interessant programma te kunnen bieden met medewerking van onder andere Elnathan Prinsen, psychiater Intensive Home Treatment (IHT) van Dimence. Hij zal spreken over de indicaties voor opname en de dilemma’s daarbij vanuit IHT. Verder zal Neelke Elstins, psychiater High Intensive Care (HIC) van Dimence, haar bijdrage leveren aan het programma. Zij zal de farmacotherapeutische behandeling van een acute manie bespreken en welke praktische problemen zich hierbij kunnen voordoen, welke bijwerkingen er zijn en het belang van screening ten aanzien van somatische risico’s. Lysanne Schutte en Andre Klein Hulse, beiden verpleegkundige op de HIC, zullen vertellen over het model High Intensive Care en de toepassing daarvan.

Rita de Velde Harsenhorst en Peter Goossens zullen in hun presentatie aandacht vragen voor de verpleegkundige zorg bij acute manie. Verder presenteert Peter Goossens deze middag het boek ‘verpleegkundige zorg bij acute manie’. Just Wernand, psychiater, zal deze middag het artikelreferaat verzorgen.

Wilt u erbij zijn? U kunt zich aanmelden via de website. Deelnamekosten bedragen € 25,- per persoon. Medewerkers van Dimence kunnen gratis deelnemen.

Accreditatie voor deze middag wordt aangevraagd bij de NVvP en VSR. 

Programma - Aanmelden