Over SCBS Bipolaire Stoornissen

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is een specialistisch centrum voor bipolaire stoornissen bij Dimence. Het SCBS biedt derdelijns behandeling en zorg en vertaalt resultaten van onderzoek direct  in nieuwe of verbeterde behandelmethoden. Het SCBS werkt nauw samen met diverse partners zoals kenniscentra, hogescholen en universiteiten en met de andere specialistische centra.

Het centrum verzorgt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor patiënten met een complexe bipolaire stoornis. Ook verricht het centrum second opinions en biedt het consultatie aan. Daarnaast initieert het SCBS innovaties, onderzoek en deskundigheidsbevordering en voert dit uit. Het centrum geeft zijn behandeling vorm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en is onderscheidend in zijn verpleegkundige behandeling en in de begeleiding van zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis. Op het gebied van onderzoek en innovatie behoort het SCBS Bipolaire Stoornissen tot de koplopers van Nederland. Binnen het centrum staan diagnostiek, behandeling, onderzoek en innovaties op het bipolaire vakgebied centraal.

Verwijzingen komen uit heel Nederland, de behandeling vindt bij voorkeur wel in het werkgebied van Dimence plaats. Ook qua zorgaanbod innoveert het SCBS. Groepen patiënten met een eigen, onderscheidende zorgvraag worden op een passende manier benaderd. Dit heeft onder andere geleid tot het ontstaan van een programma speciaal voor adolescenten. Het centrum verricht tweede- en (potentiële) derdelijnszorg. Daarnaast biedt het centrum consultatie voor interne en externe partners.

Het SCBS Bipolaire Stoornissen vormt samen met het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en het SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) de divisie Topreferente GGz binnen stichting Dimence. Stichting Dimence is onderdeel van de Dimence Groep.