Nieuwsbrief onderzoek SLEEPREG-BD juli 2016

Anja Stevens, psychiater bij SCBS Bipolaire Stoornissen / SCBS Psychiatrie en Zwangerschap, is in 2012 is gestart met het onderzoek naar de invloed van slaapverstoring op postpartumpsychopathologie bij zwangeren met een bipolaire stoornis (SLEEPREG-BD).
In de afgelopen jaren hebben al een heel aantal zwangere vrouwen hun medewerking verleend aan het onderzoek, maar we zijn er nog niet. Helpt u ons mee?

In de nieuwsbrief van juli 2016 is veel informatie te lezen. Vanzelfsprekend kunt u ook contact met ons opnemen voor meer informatie!
Dat kan via 0546 684 198 / 06 10 55 21 35 of sleepregbd@dimence.nl.