Nieuws

Tijdens de 5th european conference on mental health die van woensdag 14 september tot en met vrijdag 16 september plaatsvindt in Praag wordt er door het SCBS van Dimence een stevige bijdrage geleverd op de tweede dag van het congres.

SCBS Bipolaire Stoornissen organiseert elk kwartaal een refereerbijeenkomst met als doel kennis te verspreiden en te delen met betrekking tot de bipolaire stoornis. Donderdag 22 september vindt de refereermiddag van het SCBS plaats, ditmaal met als titel 'Bipolair en Zwanger'. Het belooft wederom een boeiende middag te worden!

Anja Stevens, psychiater bij SCBS Bipolaire Stoornissen / SCBS Psychiatrie en Zwangerschap, is in 2012 is gestart met het onderzoek naar de invloed van slaapverstoring op postpartumpsychopathologie bij zwangeren met een bipolaire stoornis (SLEEPREG-BD).
In de afgelopen jaren hebben al een heel aantal zwangere vrouwen hun medewerking verleend aan het onderzoek, maar we zijn er nog niet. Helpt u ons mee?

Op donderdag 22 september aanstaande organiseert het SCBS de refereermiddag 'Bipolair en Zwanger'.

Deze middag is Elise Knoppert-van der Klein, psychiater bij GGz Rivierduinen, te gast als externe spreker. Zij zal spreken over 'kinderwens bij bipolaire stoornis'. Tevens zal Anja Stevens, psychiater, haar medewerking verlenen aan het programma met een presentatie over het zwangerschapsplan.

Op dinsdag 21 juni aanstaande organiseert het SCBS Bipolaire Stoornissen een refereermiddag met als titel 'de bipolaire stoornis; stagering en comorbiditeit'.

Wij zijn er trots op dat Marc Lochmann van Bennekom, psychiater bij Pro Persona in Nijmegen, deze refereermiddag aanwezig zal zijn. Hij zal spreken over 'Stagering en profilering van bipolaire stoornissen: implicaties voor de klinische praktijk.'

Pagina's