Nieuws

Op donderdag 22 september aanstaande organiseert het SCBS de refereermiddag 'Bipolair en Zwanger'.

Deze middag is Elise Knoppert-van der Klein, psychiater bij GGz Rivierduinen, te gast als externe spreker. Zij zal spreken over 'kinderwens bij bipolaire stoornis'. Tevens zal Anja Stevens, psychiater, haar medewerking verlenen aan het programma met een presentatie over het zwangerschapsplan.

Op dinsdag 21 juni aanstaande organiseert het SCBS Bipolaire Stoornissen een refereermiddag met als titel 'de bipolaire stoornis; stagering en comorbiditeit'.

Wij zijn er trots op dat Marc Lochmann van Bennekom, psychiater bij Pro Persona in Nijmegen, deze refereermiddag aanwezig zal zijn. Hij zal spreken over 'Stagering en profilering van bipolaire stoornissen: implicaties voor de klinische praktijk.'

Voor het onderzoek naar slaapverstoring bij zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartumpsychose in de voorgeschiedenis is Anja Stevens, psychiater en hoofd onderzoeker, op zoek naar deelneemsters. De inclusie verloopt gestaag, we hebben al bij veel zwangere vrouwen stemming en slaap in kaart kunnen brengen, maar we zijn er nog niet. Een update is te lezen in de nieuwsbrief die vandaag verscheen!

 

Vandaag is het jaarverslag 2015 van SCBS Bipolaire Stoornissen en SCBS Psychiatrie en Zwangerschap verschenen.

In dit jaarverslag kijken we teug op onze activteiten in 2015 en staan onze speerpunten voor 2016 beschreven.

 

Vandaag is het World Bipolar Day: De boodschap van World Bipolar Day is om wereldwijd aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis en stigma tegen te gaan. Door internationale samenwerking is het doel om wereldwijd informatie te geven over de bipolaire stoornis om zo meer begrip voor en kennis over de stoornis te creëren.

Pagina's