Nieuws

Goede begeleiding van patiënten met een kinderwens en psychiatrische problemen is van groot belang. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie moeten zorgvuldig worden besproken. In de basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap, die op maandag 10 april door het SCBS van Dimence wordt georganiseerd, wordt hierover informatie gegeven evenals over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de risico’s voor zowel moeder als kind zo klein mogelijk te houden.

Onderdeel van het SCBS is de poli Psychiatrie en Zwangerschap. Binnen deze poli bieden wij hulp en advies aan mensen met psychiatrische problemen met een kinderwens of zwangerschap.

Het SCBS Bipolaire Stoornissen van Stichting Dimence heeft opnieuw voor 4 jaar het TOPGGz keurmerk verworven. Het centrum kan hiermee verder werken aan het verbeteren en innoveren van zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis, en het ontwikkelen en delen van kennis.

Op maandag 10 april 2017 organiseert het SCBS opnieuw de basiscursus 'Psychiatrie en Zwangerschap'. Goede begeleiding van patiënten met een kinderwens en psychiatrische problemen is van groot belang. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie moeten zorgvuldig worden besproken. In de basiscursus psychiatrie en zwangerschap wordt hierover informatie gegeven evenals over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de risico’s voor zowel moeder als kind zo klein mogelijk te houden.

Lees hier onze nieuwsbrief met aandacht voor onder andere de TOPGGz hervisitatie en een terugblik op de succesvolle refereermidddagen bipolaire stoornissen in 2016.
Verder stellen we graag onze nieuwe teamleden voor en vertellen we over de lopende onderzoeken en onze innovaties.

Pagina's