Nieuws

Op 10 april organiseerde het SCBS Bipolaire Stoornissen de basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap in Utrecht. Deze cursus wordt ieder jaar opnieuw georganiseerd en ook de cursus van 10 april werd goed beoordeeld door de aanwezigen!

Op donderdag 8 maart vond tijdens het jubileumcongres van TOPGGz de uitreiking van de TOPGGz keurmerken plaats. Het SCBS Bipolaire Stoornissen mag zich ook de komende 4 jaar weer TOPGGz-centrum noemen, een prestatie waar we bijzonder trots op zijn! Het SCBS Bipolaire Stoornissen kan hiermee verder werken aan het verbeteren en innoveren van zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis, en het ontwikkelen en delen van kennis.

Donderdag 30 maart is het World Bipolar Day. Dé dag om wereldwijd aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis, stigma tegen te gaan en begrip voor en kennis over de stoornis te vergroten.
Graag nodigen de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) en het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence, deelnemer aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) u uit voor een filmvertoning met nabespreking op donderdag 30 maart 2017 van 19.00 – 20.30 uur.

Het symposium 'Stabiel en dan?' is verzet van 16 maart aanstaande naar donderdag 2 november. Het programma voor dit symposium dat zich inhoudelijk zal richten op de stabiele fase in de bipolaire stoornis is ongewijzigd. Het symposium is geaccrediteerd door de NVvP, VSR, V&VN en FGzPT. Wij hopen u te mogen begroeten op 2 november!

Goede begeleiding van patiënten met een kinderwens en psychiatrische problemen is van groot belang. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie moeten zorgvuldig worden besproken. In de basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap, die op maandag 10 april door het SCBS van Dimence wordt georganiseerd, wordt hierover informatie gegeven evenals over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de risico’s voor zowel moeder als kind zo klein mogelijk te houden.

Pagina's