Nieuws

Het onderzoek naar de invloed van slaapverstoring op postpartumpsychopathologie bij zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis is in volle gang. Anja Stevens, psychiater en onderzoeker, brengt u graag op de hoogte van de voortgang!

Het krijgen van een kind is een bijzondere en ingrijpende gebeurtenis. De wens om vader en moeder te worden kan omgeven zijn met twijfels. Voor mensen met psychische, psychiatrische en/of cognitieve problemen is de angst en de twijfel vaak nog groter. In het traject ‘Klaar voor een baby?’ helpen hulpverleners van Dimence volwassenen bij het verhelderen van twijfels en het vergroten van het zelfvertrouwen om zo een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Op donderdag 22 mei heeft dr. J. van Zaane, psychiater, gesproken op de kenniskring/refereermiddag over het thema 'bipolaire stoornis en verslaving'. Het SCBS is er trots op dat dr. van Zaane zijn medewerking heeft verleend aan deze middag en kijkt terug op een geslaagde kenniskring/refereermiddag.

Op 14 januari 2014 vond in Hogeschool Saxion Deventer het symposium ‘de patiënt en zijn omgeving – van netwerktheorie tot naastbetrokkenen’ plaats. 
Benieuwd naar de presentaties van die dag? Het symposium werd door de deelnemers met een gemiddeld 8 gewaardeerd, daarmee kan er teruggeblikt worden op een geslaagd symposium. 

Voor het vakblad KraamSupport, vakblad voor kraamverzorgenden, is Anja Stevens geïnterviewd. In het artikel geeft Anja uitleg over de bipolaire stoornis en geeft advies aan kraamverzorgenden op welke signalen gelet moet worden als de kraamvrouw psychiatrische problemen heeft. Lees hier het artikel!

Pagina's