Nieuws

Ook in 2015 biedt het SCBS op verschillende manieren deskundigheidsbevordering. Zo zijn voor 2015 weer 4 refereermiddagen/kenniskringen georganiseerd en zijn er verschillende cursussen georganiseerd. 

Sharon Bracken heeft in 2009 een voorlichtingsboek met prachtige prenten uitgegeven voor kinderen met een bipolaire stoornis en kinderen van ouders met bipolaire stoornis. Anja Stevens en Bart Geerling van het specialistisch centrum bipolaire stoornissen werkten mee aan de vertaling van het boek.

Op 6 oktober organiseerde het specialistisch centrum bipolaire stoornissen voor de eerste keer de cursus 'Zwangerschap en Psychiatrie GGZ'. De cursus werd door de deelnemers met een 8 gemiddeld beoordeeld!
 

Het onderzoek naar de invloed van slaapverstoring op postpartumpsychopathologie bij zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis is in volle gang. Anja Stevens, psychiater en onderzoeker, brengt u graag op de hoogte van de voortgang!

Het krijgen van een kind is een bijzondere en ingrijpende gebeurtenis. De wens om vader en moeder te worden kan omgeven zijn met twijfels. Voor mensen met psychische, psychiatrische en/of cognitieve problemen is de angst en de twijfel vaak nog groter. In het traject ‘Klaar voor een baby?’ helpen hulpverleners van Dimence volwassenen bij het verhelderen van twijfels en het vergroten van het zelfvertrouwen om zo een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Pagina's