Nieuws

Op donderdag 17 december zal de refereermiddag van het SCBS in het teken staan van de nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen.

Vandaag is de nieuwsbrief van het promotieonderzoek van Anja Stevens verschenen. Het onderzoek naar slaapverstoring bij zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartumpsychose in de voorgeschiedenis is nog steeds in volle gang. Er is al bij veel vrouwen slaap en stemming tijdens en na de zwangerschap in kaart gebracht, maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe deelneemsters.

Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten van het SCBS. De overdracht van kennis binnen en buiten Dimence staat al jaren hoog op de agenda van het centrum.
Naast de refereermiddagen die 4 keer per jaar georganiseerd worden organiseert het SCBS ook verschillende cursussen.
Graag brengen wij het scholingsaanbod van het SCBS van Dimence bij u onder de aandacht.

De behandeling van de bipolaire stoornis tijdens acute episodes (manie, ernstige depressie) vraagt  hoogintensieve zorg in een klinische setting.  Op dinsdag 29 september aanstaande zal er een refereermiddag met als thema ‘De bipolaire stoornis in de kliniek’ georganiseerd worden voor professionals in de GGZ.

Vandaag is het jaarverslag van SCBS Bipolaire Stoornissen / SCBS Psychiatrie en Zwangerschap verschenen. In het jaarverslag blikken we terug op onze activiteiten in 2014 en kijken we vooruit naar 2015.

Pagina's