Mondzorg bij psychofarmacagebruik

Mondzorg bij psychofarmacagebruik

Het project ‘mondzorg bij psychofarmagebruik' zal in 2018 worden afgerond. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het ontwikkelen van een E-module via Minddistrict voor patiënten en het onwikkelen van een e-learning voor professionals in de GGZ en tandartsen. Het doel van het project is om meer aandacht te vragen voor de bijzondere tandheelkundige zorg die er nodig is wanneer patiënten langdurig psychofarmaca gebruiken en welke gebitsverzorging daarbij nodig is. Goede voorlichting aan patiënten is van essentieel belang.
Door het ontwikkelen van een e-learning worden professionals in de GGZ en tandartsen op dit specifieke aandachtgebied geschoold en worden patiënten geïnformeerd over de mogelijke bijwerkingen van het langdurig gebruik van psychofarmaca op hun gebit en krijgen zij advies ten aanzien van mondzorg.

Het resultaat van het project zal in het voorjaar van 2018 worden gepresenteerd.

Het project 'mondzorg bij psychofarmacagebruik', onder leiding van Anja Stevens, psychiater en senior onderzoeker, is een samenwerking tussen het SCBS Bipolaire Stoornissen en tandarts Landman van tandartsenpraktijk de Watersnip in Deventer.
Het project heeft een looptijd van 2 jaar. Ook voor dit project is een subsidie toegezegd door zorgverzekeraar ENO.