Innovatie

Sinds zijn start in 2010 heeft het SCBS verschillende innovaties in de zorg rondom de bipolaire stoornis doorgevoerd. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verbetert het SCBS de kwaliteit van de aangeboden zorg. 

Filminterventie 'De mens achter de ziekte'
Voor de filminterventie, die op dit moment onder leiding van Peter Goossens, verpleegkundig specialist en senior onderzoeker, wordt geleid, worden patienten gevraagd tijdens een stabiele periode een filmpje te (laten) maken waarin ze zich voorstellen en vertellen wat hun interesses zijn etc. De bedoeling is dat zij dit filmpje, wanneer een opname nodig is, kunnen laten zien aan de medewerkers op de opnameafdeling zodat deze professionals zich een beter beeld kunnen vormen van de mens achter de ziekte en diens waarden en wensen. De professionals op de opnameafdeling kennen vaak alleen het beeld van iemand die erg ziek wordt opgenomen.

In het project, waarbij Melanie Groot Lipman vanuit haar studie verplegingswetenschappen was betrokken, wordt het idee verder uitgewerkt met als doel een leidraad te ontwikkelen hoe een dergelijk filmpje gemaakt en gebruikt kan worden. Tevens zal deze interventie onderzocht worden en verspreid worden via sociale media, websites, presentaties en publicaties. Voor dit project is een subsidie toegezegd door zorgverzekeraar ENO.

Mondzorg bij psychofarmacagebruik
Het project 'mondzorg bij psychofarmacagebruik' is afgerond en gepresenteerd tijdens een van de refereermiddagen van het SCBS in 2018. Het project, onder leiding van Anja Stevens, psychiater en senior onderzoeker, was een samenwerking tussen het SCBS Bipolaire Stoornissen en tandarts Landman van tandartsenpraktijk de Watersnip in Deventer. Het project had een looptijd van 2 jaar. Ook voor dit project werd een subsidie toegezegd door zorgverzekeraar ENO.

Psychoeducatiecursus voor adolescenten
Het SCBS ontwikkelde een psycho-educatiecursus voor adolescenten waarbij, naast de regulieren bijeenkomsten op locatie, gebruik wordt gemaakt van online behandelmogelijkheden. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van deze cursus en de uitkomsten zijn veelal positief. Met de feedback, gegeven door patienten en naastbetrokkenen zal de blended PEcursus opnieuw gegeven worden. Het aanbieden van een blended variant van de PEcursus past goed bij de doelgroep en de manier waarop zij zorg willen ontvangen.

Psychiatrie en Zwangerschap
Landelijk, maar ook binnen verscheidene teams van Dimence, is een groeiende belangstelling voor psychiatrische zorg aan vrouwen met een zwangerschapswens en vrouwen die al zwanger zijn en met een psychiatrische stoornis . In 2011 onderzocht Dimence de mogelijkheden om tot verbeteringen in de zorg (zowel inhoudelijk als organisatorisch) rondom zwangerschap en psychiatrie te komen. Het SCBS is in 2012 gestart met de aanbevolen interne lijn van zorg, specifiek gericht op deze doelgroep. Daarnaast zijn er ook plannen om  een externe zorglijn op te starten waarin wordt samengewerkt met ketenpartners. 

Boek 'Het kan echt iedereen overkomen'
Een journaliste en ervaringsdeskundige hebben het initiatief genomen voor een interviewbundel rondom het onderwerp psychiatrie en zwangerschap. Het SCBS werkt mee aan de totstandkoming hiervan en zal het inleidende hoofdstuk schrijven. Eind 2017 is de interviewbundel verschenen als boek 'Het kan echt iedereen overkomen'. Het boek is te bestellen via scbs@dimence.nl en kost € 16,95.

Adolescenten met een bipolaire stoornis
Het SCBS heeft een zorgprogramma ontwikkeld afgestemd op de specifieke wensen van adolescenten met een bipolaire stoornis. Ondertussen blijft het SCBS actief in het verbeteren van zorg voor adolescenten, onder andere in de landelijke werkgroep vanuit het KenBiS, waarin criteria voor behandelcentra voor adolescenten geformuleerd worden.