Goed leven met een bipolaire stoornis - inzet van PPI bij bipolaire stoornissen

Goed leven met een bipolaire stoornis

In 2017 heeft drs. Anja Stevens (psychiater) het idee geopperd om positieve psychologie interventies als innovatieve behandeling toe te passen als nieuwe psychotherapeutische behandeloptie bij patiënten met een bipolaire stoornis. Samen met dr. Melissa Chrispijn (psychiater in opleiding en postdoctoraal onderzoeker) heeft zij dit idee ingebracht bij prof. dr. Ernst Bohlmeijer, hoofd van de vakgroep psychologie van de Universiteit Twente te Enschede. Hieruit is het idee ontstaan om een onderzoeksproject te beginnen en gezamenlijk een subsidie aan te vragen.

In de loop van 2018 zal er een RCT van start gaan die het effect van positieve psychologie interventies als behandeloptie bij patiënten met een bipolaire stoornis zal bepalen in termen van welbevinden, stemmingsklachten en persoonlijk herstel ten opzichte van behandeling volgens de richtlijn. De voorbereidingen voor deze RCT worden in de loop van 2018 getroffen. In het kader van de voorbereiding op deze trial is er in 2017 een pilotstudie uitgevoerd bij een klein aantal patiënten met een bipolaire stoornissen. Het voornaamste doel van deze pilot was om de meest geschikte interventies te selecteren voor de uiteindelijke trial, maar ook om te evalueren hoe de deelnemers de interventies hebben ervaren en hoe zij deze hebben gewaardeerd.

Onderzoeksgroep
Anja Stevens en Melissa Chrispijn zijn betrokken bij een onderzoeksgroep die in 2017 een ZonMW-subsidie voor doelmatigheidsonderzoek heeft gekregen, gericht op de toepassing van positieve psychologie interventies bij patiënten met een bipolaire stoornis.
Op het onderzoeksproject is een promovendus aangesteld, Jannis Krais, die het onderzoek zal coördineren. Dr. Melissa Chrispijn en dr. Peter ten Klooster zullen zijn copromotoren zijn en prof. dr. Ernst Bohlmeijer en prof. dr. Ralph Kupka zijn promotoren. Drs. Anja Stevens, onderzoeker bij het SCBS Bipolaire Stoornissen en psychiater bij Transfore, is tevens betrokken bij de onderzoeksgroep.

Meer informatie over deze studie is ook te vinden op de website van Universiteit Twente.