Netwerk

Het netwerk is van groot belang voor het SCBS. Het interne netwerk bestaat uit een nauwe samenwerking met de medewerkers uit de drie regio’s van Dimence (Deventer, Zwolle en Almelo). Deze medewerkers, werkzaam in teams met de bipolaire stoornis als aandachtsgebied, leveren een onmisbare en enthousiaste bijdrage aan het SCBS. De samenwerking met alle teams is één van de belangrijkste uitgangspunten van het SCBS Bipolaire Stoornissen. Ook extern wordt er zowel nationaal als internationaal samengewerkt en zijn medewerkers van het SCBS actief betrokken bij verschillende netwerken.

Ook op het gebied van Psychiatrie en Zwangerschap wordt extern samenwerking gezocht. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met het Deventer Ziekenhuis in de vorm van een POPP-poli.

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS)
Het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence is actief deelnemer aan het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren. Een tweede doel is de meest actuele kennis over deze aandoening te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden.
Het KenBiS bundelt de deskundigheid van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Als deelnemer aan KenBiS wordt door de professionals werkzaam bij SCBS Bipolaire Stoornissen geparticipeerd in een groeiend netwerk van academische en psychiatrische centra en plusminus (voorheen Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen). De partners in het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Anja Stevens, onderzoeker bij het SCBS, is als bestuurslid betrokken bij het KenBiS en Tanja Dijk, stafmedewerker bij het SCBS, is manager van het bureau van KenBiS.

Plusminus
De samenwerking met plusminus is van groot belang voor het SCBS. Deze samenwerking groeit nog steeds, zeker dankzij de betrokken en enthousiaste regiocoordinatoren. De organisatie en invulling van de bijeenkomst rond World Bipolar Day vindt elk jaar plaats in samenwerking met plusminus en het KenBiS.

Universiteit Gent
Peter Goossens heeft een aanstelling bij het Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde aan de Universiteit Gent als visiting professor. Binnen deze aanstelling geeft hij een aantal colleges binnen het vak Advanced Practice GGZ. Een van deze colleges is gewijd aan zijn onderzoekslijn zelfmanagement bij bipolaire stoornissen.

Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ)
Bart Geerling is bestuurslid van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap. Dit kenniscentrum is opgericht uit een groeiende behoefte van zowel patiënten als behandelaren om op te hoogte te blijven van de meest recente inzichten en behandelmogelijkheden op het gebied van de zwangerschapsgerelateerde psychiatrie.