Wat is een depressie?

Kenmerken van een depressie:

  • sombere stemming, mat of juist prikkelbaar, iemand kan niet meer genieten; 
  • vaak interesseverlies en lusteloosheid; 
  • vaak aandacht- en concentratiestoornissen;
  • erg vermoeid, maar slaapt slecht of helemaal niet;
  • verminderde of geen eetlust, met als gevolg gewichtsverlies; 
  • verminderde of geen seksuele gevoelens en behoeften;
  • minder zelfvertrouwen en twijfelend;
  • geen zin om mensen te ontmoeten met isolatie als gevolg; 
  • het hebben van doodsgedachten of doodswensen, suïcidaal;
  • het hebben van psychotische kenmerken: denken dat je de schuld bent van alle narigheid en dat er nog veel meer narigheid te wachten staat, denken dat je niets waard bent en niets kunt, of het hebben van meer of minder ernstige achterdochtige ideeën.