SCBS Bipolaire Stoornissen

Het SCBS richt zich op de behandeling van de complexe bipolaire stoornis en voert diagnostiek en second opinions uit. Verwijzingen komen uit heel Nederland, de behandeling vindt bij voorkeur wel in het werkgebied van Dimence plaats. Ook qua zorgaanbod innoveert het SCBS. Groepen patiënten met een eigen, onderscheidende zorgvraag worden op een passende manier benaderd. Het centrum verricht tweede- en (potentiële) derdelijnszorg. Daarnaast biedt het centrum consultatie voor interne en externe partners.