Voor wie

SCBS Bipolaire Stoornissen
Het SCBS biedt ondersteuning voor verschillende groepen mensen die in aanraking komen met de bipolaire stoornis. Patiënten, verwijzers, hulpverleners van Dimence, naastbetrokkenen en onderzoekers kunnen bij het centrum terecht. Het centrum is gespecialiseerd in patiënten met een (mogelijke) complexe bipolaire stoornis. Het SCBS is er voor jongeren, volwassenen en ouderen.

SCBS Psychiatrie en Zwangerschap
SCBS Psychiatrie en Zwangerschap biedt begeleiding en behandeling aan vrouwen met een psychiatrische stoornis en een kinderwens of zwangerschap. Vanzelfsprekend samen met hun partner/naastbetrokkene.