Verwijzingen

Second opinion

Het vaststellen van een bipolaire stoornis kan moeilijk zijn. Vragen ten aanzien van een second opinion kunnen voorgelegd worden aan SCBS Bipolaire Stoornissen.
Diagnostische vragen worden altijd multidiscipliair behandeld; in alle gevallen vindt een dossierstudie, verpleegkundig onderzoek en een psychiatrisch onderzoek plaats. Waar nodig een psychodiagnostisch onerzoek en/of een hetroanamnese.
Om uw aanvraag goed in behandeling te kunnen nemen is een duidelijk vraagstelling, ondersteund door een overzicht van het ziektebeloop, de medicatiehistorie, gehanteerde behandelmethoden en een biografie van groot belang.

Wilt u een second opinion aanvragen dan kunt u hiervoor mailen met ons centrum via scbs@dimence.nl.

Doorverwijzing voor behandeling

Als u een patiënt wilt doorverwijzen voor behandeling is het van belang dat in de verwijsbrief duidelijk wordt aangegeven waarom u de patiënt voor behandeling doorverwijst. 
Om de vraag goed te kunnen beoordelen heeft het centrum, indien voorhanden, ook bij een verwijzing voor overname van de behadneling een overzicht van het ziektebeloop, de medicatiehistorie, gehanteerde behandelmethoden en een biografie nodig.

De volgende doelgroepen komen in aanmerking om naar het SCBS te worden verwezen voor behandeling:

  • Adolescenten met een bipolaire stoornis
  • Zwangere vrouwen met een psychiatrische diagnose
  • Mensen met en bipolaire stoornis die niet (meer) in de tweede lijn behandeld kunnen worden

Richt uw verwijsbrief aan het Centrum Bipolaire Stoornissen via scbs@dimence.nl.
Uw verwijziging zal besproken worden in het multidisciplinair overleg van het centrum waarna het centrum contact zal opzoeken over het vervolg.

Consultatie

Niet elke patient met een complexe bipolaire stoornis wordt behandeld in de hoogspecialistische ggz; meestal is de specialistische ggz meer geschikt. Komt u als behandelaar voor vragen of problemen te staan dan kunt u uw vraag stellen aan het SCBS Bipolaire Stoornissen. Door met u mee te denken en u te adviseren is een antwoord op oplossing vaak snel gevonden. Consultatie vindt plaats zonder dat de patient gezien wordt en SCBS Bipolaire Stoornissen neemt de zorg voor uw patient niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de behandeling. SCBS Bipolaire Stoornissen staat open voor consultatievragen uit heel Nederland.

Veel informatie over het aanbod van SCBS Bipolaire Stoornissen is te vinden in onze productcatalogus.