TOPGGz keurmerk

Centrum Bipolaire Stoornissen heeft het TOPGGz keurmerk behaald. Het centrum levert en verbetert zorg voor mensen met een bipolaire stoornis, in de volksmond beter bekend als ‘manisch-depressief’. Het Centrum Bipolaire Stoornissen is het eerste centrum van Oost-Nederland dat het keurmerk heeft gekregen.

Het keurmerk laat zien dat de patiëntenzorg en toegepast patiëntgebonden onderzoek van het centrum topklinisch van aard is. Het betekent dat het centrum voldoet aan hoge kwaliteitscriteria voor gespecialiseerde, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. 

Bipolaire stoornis
Mensen met een bipolaire stoornis hebben last van extreme stemmingswisselingen. “In het algemeen zijn het veelzijdige, leuke mensen, ze zijn creatief en hebben gemiddeld een hoog IQ”, zegt Anja Stevens, psychiater van het centrum. “De problematiek bij deze groep is echter veelomvattend en er is vaak sprake van meerdere aandoeningen.” Anja en haar collega’s zetten zich vanuit het centrum in voor het verbeteren van de zorg aan deze patiënten. Een bipolaire stoornis kan zich op verschillende leeftijden voor het eerst voordoen. Er zijn aanwijzingen dat een bipolaire stoornis erfelijk is. Hoewel er nog geen uitzicht is op genezing, kunnen de ziekteverschijnselen wel in goede banen worden geleid. Er is veel bekend over bipolaire stoornissen, maar er is ook nog veel onbekend. “Daarom is verder gedegen wetenschappelijk onderzoek nodig om behandeling te verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven van mensen met een bipolaire stoornis te vergroten”, aldus Anja. 

Centrum Bipolaire Stoornissen
Het Centrum Bipolaire Stoornissen richt zich vooral op dat deel van de patiënten die een zeer ernstige of complexe bipolaire stoornis hebben. Het centrum wil de zorg voor deze patiënten optimaliseren door gedegen wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs. Met de specialistische kennis die al aanwezig is binnen het centrum verzorgen de medewerkers gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor patiënten met een complexe bipolaire stoornis. Ook verzorgt het centrum second opinions en consultatie. Ook huisartsen en andere specialisten kunnen hiervoor terecht bij het centrum.