STEPPS-BD

De toegevoegde waarde van VERS bij patiënten met een bipolaire stoornis en emotieregulatie problemen.


De bipolaire stoornis gaat gepaard met regelmatig terugkerende veranderingen in de stemming (depressieve, hypomane of manische episoden). Emotionele schommelingen kunnen echter ook daarbuiten optreden en meer samenhangen met de persoonlijkheid. De persoonlijkheid (het karakter) van een persoon bepaalt immers mede hoe iemand met zijn gevoelens omgaat. Als die emotionele schommelingen heel heftig zijn wordt ook wel gesproken van problemen met betrekking tot het beheersen van emoties (emotieregulatie problemen). Bij sommige mensen komen de stemmingswisselingen van de bipolaire stoornis en de wisselvalligheid van gevoelens die samenhangt met de persoonlijkheid naast elkaar of door elkaar voor. Dit kan de keuze voor de juiste behandeling bemoeilijken. Wij gaan onderzoeken of een speciale behandeling gericht op het bijsturen van heftige gevoelens (emotieregulatie) een verbetering geeft van het klachtenpatroon en het beloop van de bipolaire stoornis bij een bepaalde groep patiënten.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek of zou u graag schriftelijke informatie thuis ontvangen, verzoeken wij u dit te bespreken met uw behandelaar. Uw behandelaar zal dan zorgen dat het onderzoeksteam contact met u opneemt of u schriftelijke informatie stuurt. Vraag gerust vrijblijvend om informatie, dit verplicht u uiteraard niet tot deelname.

Contactgegevens
E-mail: stepps-bd@dimence.nl 

Telefoon: 0546 684 198