SLEEPREG-BD

De invloed van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling op het functioneren in de periode na de bevalling bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis (sleepregbd).  

Doelgroep
Wij zoeken 130 vrouwen met een bipolaire stoornis, of een eerder na de bevalling doorgemaakte psychose, die zwanger zijn of willen worden en willen deelnemen aan een onderzoek naar de rol van slaapverstoring bij het ontstaan van problemen in de periode na de bevalling.

Wat is het doel van het onderzoek?
Wij onderzoeken of slaapverstoring tijdens de zwangerschap en in de periode rondom de bevalling een voorspeller is voor het ontstaan van depressieve, (hypo)manische of psychotische verschijnselen in de periode na de bevalling.

Door dit onderzoek krijgen we een beter inzicht in de specifieke rol van slaapverstoring en, meer in het algemeen, in het beloop van de bipolaire stoornis tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Meer kennis over de invloed van slaapverstoring tijdens zwangerschap en de periode rondom de bevalling kan helpen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor preventie en behandeling van psychoses en depressies die ontstaan na de bevalling bij vrouwen met een verhoogd risico hierop.

Wat houdt het onderzoek in?
Op verschillende momenten in uw zwangerschap wordt u gevraagd enkele (digitale) vragenlijsten in te vullen. Ook wordt gedurende in totaal 8 weken uw slaap bijgehouden. U blijft uw vertrouwde psychische hulp en medicatie ontvangen en er is geen extra risico voor u of uw kind.

Wat gebeurt er met de gegevens?
Alle gegevens worden gecodeerd verwerkt en zijn dus niet te herleiden. De gegevens worden enkel gebruikt voor dit onderzoek. De onderzoeksresultaten worden verwerkt in wetenschappelijke artikelen en rapporten.

Meer weten?
Graag geven wij u meer informatie over het onderzoek. Neemt u gerust contact met ons op of kijk eens op onze site.

Telefoon: 0612 969 202 (hoofdonderzoeker) / 0546 684 198 (onderzoeksondersteuner)
E-mail: sleepregbd@dimence.nl