Second opinions

Wat is second opinion?
Een second opinion is een (medisch) oordeel van een andere arts of medisch deskundige dan degene die u behandelt. Een second opinion is bedoeld om u zo uitgebreid mogelijk te informeren voordat u een beslissing neemt over een (vervolg)behandeling.

Second opinion bij twijfels over diagnose of behandeling
U kunt een second opinion aanvragen als u twijfels heeft over de diagnose of de behandeling die uw eigen behandelaar voorstelt. Ook als u meer zekerheid wilt, kunt u om een second opinion vragen. Ook de behandelaar kan bij twijfel om een second opinion vragen. Dit kan alleen in overleg met de patiënt. Een second opinion is geen motie van wantrouwen jegens de behandelaar, het is de mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen.

Second opinion aanvragen
U heeft van niemand toestemming nodig, ook niet van uw eigen hulpverlener. Wel is het raadzaam om uw behandelend arts van tevoren in te lichten dat u om een second opinion gaat vragen.

In principe mag er altijd gevraagd worden om een second opinion. Maar omdat de Nederlandse gezondheidszorg zwaar belast is, wordt het alleen bij grote of langdurige twijfel over een diagnose of behandeling aangeraden. Ook wanneer de keuze van de behandeling ingrijpende gevolgen heeft of kan hebben, is een second opinion op z'n plaats.

Bij het SCBS kunt u een second opinion aanvragen. Dit kan eenvoudig door een bericht naar het contactadres link te sturen. Wij stellen het op prijs dat u uw behandelaar op de hoogte stelt of samen met uw behandelaar een second opinion aanvraagt. Professionals kunnen ook een second opinion aanvragen.(link naar professionals)

Vergoeding second opinion
Veel verzekeraars vergoeden een second opinion alleen als de zorgverlener u doorverwijst naar een collega. Als u zelf een second opinion regelt, dan kan het zijn dat uw verzekeraar dit niet (helemaal) vergoed. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar.

Bron: rijksoverheid

Hoe ziet een second opinion eruit
Om een zinvolle uitspraak te  kunnen doen, is het goed om vanuit verschillende bronnen informatie bij elkaar te brengen. Daarom vragen we u , als dat mogelijk is, om een naastbetrokkene mee te nemen. Iemand die u goed kent, kan aanvullende informatie geven die van belang is om tot een goed advies te komen. Daarnaast maken we gebruik van dossierinformatie, vragenlijsten en informatie uit gesprekken met u. In de tabel ziet u de verschillende stappen van een second opinion. Indien mogelijk proberen we alle gesprekken op één dag te laten plaatsvinden, zodat u dezelfde dag al de uitkomst heeft. U en uw behandelaar of huisarts ontvangen daarna een uitgebreide brief met de bevindingen en een behandeladvies.