Over SCBS

Het SCBS, bestaande uit SCBS Bipolaire Stoornissen en SCBS Psychiatrie en Zwangerschap, biedt derdelijns zorg op het gebied van de bipolaire stoornis en psychiatrie en zwangerschap. Het centrum biedt behandeling, consulta­tie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de eerste of tweede lijn. Verder bieden wij zorg aan vrouwen met psychische klachten die zwanger zijn of een kinderwens hebben. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor innovaties, wetenschappelijk onder­zoek en bieden we deskundigheidsbevordering (kennisdeling/-verspreiding) aan.