Over SCBS

Het SCBS Bipolaire Stoornissenis een specialistisch centrum voor bipolaire stoornissen bij Dimence. Naast het SCBS is er bij Dimence nog een specialistisch centrum, het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen. Het SCBS biedt derdelijns behandeling en zorg en vertaalt resultaten van onderzoek direct  in nieuwe of verbeterde behandelmethoden. Het SCBS werkt nauw samen met diverse partners zoals kenniscentra, hogescholen en universiteiten en met de andere specialistische centra.

Het centrum verzorgt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor patiënten met een complexe bipolaire stoornis. Ook verricht het centrum second opinions en biedt het consultatie aan. Daarnaast initieert het SCBS innovaties, onderzoek en deskundigheidsbevordering en voert dit uit.

Het centrum geeft zijn behandeling vorm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en is onderscheidend in zijn verpleegkundige behandeling en in de begeleiding van zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis. Op het gebied van onderzoek en innovatie behoort het SCBS Bipolaire Stoornissen tot de koplopers van Nederland. Binnen het centrum staan diagnostiek, behandeling, onderzoek en innovaties op het bipolaire vakgebied centraal.

TOPGGz keurmerk
Het SCBS Bipolaire Stoornissen is sinds december 2012 een TOPGGz afdeling. Het TOPGGz keurmerk wordt onder strenge voorwaarden toegekend aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding bieden. In 2016 heeft het bestuur van TOPGGz ons keurmerk geprolongeerd. Tijdens het jubileumcongres 'Wissel-werking' van TOPGGz op 8 maart 2017 nam Peter Goossens het keurmerk in ontvangst!
De zeer gespecialiseerde zorg is bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Op de website van TOPGGz Nederland vertelt mevrouw drs. Ellen Mogendorff (directeur) in een kort filmpje over  “TOPGGz, wat heb je eraan?”


Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen
Het SCBS Bipolaire Stoornissen is deelnemer aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). Het KenBiS streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren. Een tweede doel is de meest actuele kennis overdeze aandoening te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden. Het Kenniscentrum, kortweg KenBiS, bundelt de deskundigheid van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het nodigt professionals uit deel te nemen aan een groeiend netwerk van academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging VMDB. De partners in het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.