SCBS Onderzoek

Het SCBS stelt het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het leveren van een bijdrage aan de verbetering van diagnostiek en behandeling als een van haar primaire doelen.

Om dit onderzoek te structureren en te stimuleren zijn er vier onderzoekslijnen in het leven geroepen:

- Bipolair en zwangerschap

- Bipolair en (borderline) persoonlijkheidsstoornissen

- Bipolair en zelfmanagement

- Bipolair en positieve psychologie

Tevens participeert het centrum in externe onderzoeken. Meer informatie over de onderszoekslijnen en de onderzoeken vindt u in het linkermenu.