Refereermiddagen

Een van de kerntaken van het SCBS is het bevorderen van deskundigheid. In de afgelopen jaren heeft het centrum verschillende vormen om kennis uit te wisselen opgezet, hiervan zijn de refereermiddagen onderdeel. Iedere medewerker van Dimence die werkt met patiënten met een bipolaire stoornis, of daar interesse voor heeft, is van harte welkom om een refereermiddag te bezoeken. Ook professionals van buiten Dimence zijn van harte welkom!

Het centrum organiseert vier keer per jaar een refereermiddag voor de kenniskring waarin wisselende thema's aan de orde komen. Zo worden er onderzoeksresultaten gepresenteerd en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk. Ook is er aandacht voor onderzoeken en innovaties die opgezet gaan worden. Nieuw verworven kennis wordt gedeeld door een terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en worden belangwekkende presentaties van (inter)nationale symposia en congressen belicht. De deelnemers worden verder elke bijeenkomst uitgenodigd casuïstiek in te brengen.
 

Geplande bijeenkomsten:

Donderdag 3 oktober 2019 - refereermiddag thema 'Compliance'
Dinsdag 17 december 2019 - refereermiddag thema 'Psychiatrie en Zwangerschap'

Aanmelden kan via kenniskringbijeenkomsten.dimence.nl