Behandeling

Het SCBS richt zich op de behandeling van de complexe bipolaire stoornis en voert diagnostiek en second opinions uit. Verwijzingen komen uit heel Nederland, de behandeling vindt bij voorkeur wel in het werkgebied van Dimence plaats. Ook qua zorgaanbod innoveert het SCBS. Groepen patiënten met een eigen, onderscheidende zorgvraag worden op een passende manier benaderd. Dit heeft onder andere geleid tot het ontstaan van een Kinderwenspoli en een programma speciaal voor adolescenten. Het centrum verricht tweede- en (potentiële) derdelijnszorg. Daarnaast biedt het centrum consultatie voor interne en externe partners.

Diagnostiek bij complexe bipolaire stoornissen
Diagnostische vragen worden altijd multidisciplinair behandeld. Er vindt in alle gevallen een dossierstudie, verpleegkundig onderzoek en een psychiatrisch onderzoek plaats. Indien nodig wordt dit aangevuld met een psychodiagnostisch onderzoek en/of een heteroanamnese. Zowel patiënt als verwijzer ontvangt een terugkoppeling van de bevindingen en een eventueel behandeladvies. In enkele gevallen wordt er (al dan niet tijdelijk) behandeld binnen het SCBS.