Aandachtsgebieden

Binnen het centrum is er bijzondere aandacht voor innovatie, wetenschappelijk onder­zoek en deskundigheidsbevordering (kennisdeling/-verspreiding).