Behandeling SCBS P&Z

Voorbereiding op de bevalling en de eerste periode na de zwangerschap door het maken van een zwangerschapsplan waarin alle beïnvloedende factoren zijn beschreven samen met de eventuele te ondernemen acties. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op locaties van SCBS.

Zodra u zwanger bent (en indien mogelijk al daarvoor) is het zinvol om een signaleringsplan op te stellen voor de zwangerschap en de periode na de bevalling. In het signaleringsplan worden alle risico’s van uw situatie in kaart gebracht en worden passende oplossingen en acties beschreven. De poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS werkt nauw samen met andere zorgverleners rondom de zwangerschap. Zo kunt u snel worden doorverwezen als dat nodig is.

Wanneer u bevallen bent kunnen psychiatrische problemen meer op de voorgrond treden. De poli Psychiatrie en Zwangerschap biedt begeleiding na de bevalling, tot 3 maanden postpartum.