Basiscursus 'Psychiatie en Zwangerschap' - 10 april 2017

Goede begeleiding van patiënten met een kinderwens en psychiatrische problemen is van groot belang. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie moeten zorgvuldig worden besproken. In de basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap, die op maandag 10 april door het SCBS van Dimence wordt georganiseerd, wordt hierover informatie gegeven evenals over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de risico’s voor zowel moeder als kind zo klein mogelijk te houden.

Inschrijven is nog mogelijk. Dit kan via het inschrijfformulier op onze webite. Daar vindt u ook een informatiefolder over de basiscursus.