Archief refereermiddagen

18 december 2018 - refereermiddag 'klinische zorg bij acute manie'
Intensive Home Treatment in de acute psychiatrie - Elnathan Prinsen
Farmacotherapie bij acute manie - Neelke Elstins
Verpleegkundige zorg bij acute manie - Peter Goossens en Rita de Velde Harsenhorst
Artikereferaat - Just Wernand
 

13 september 2018 - refereermiddag 'psychiatrie en zwangerschap'
De poli psychiatrie en zwangerschap door de jaren heen - Bart Geerling
De poli psychiatrie en zwangerschap van Dimence - Just Wernand en José van der Kooij
Angst in de zwangerschap; consequenties voor moeder en kind

19 juni 2018 - refereermiddag 'psychologische interventies'
Bipolaire stoornissen en beperking in cognitief functioneren - Suzan Zyto
Nieuw protocol lichttherapie bij bipolaire stoornissen- Anja Stevens
Cognitieve gedragstherapie en bipolaire stoornissen; thema's uit de praktijk - Máasja Verbraak
De nieuwe PE cursus bipolaire stoornissen; ervaringen regioteam Zwolle - Ingvar Hazemeijer
Artikelreferaat - Bart Geerling

29 maart 2018 - refereermiddag 'organisatie van zorg'
Vernieuwing met behoud van het goede - Joost Walraven
Mondzorg bij psychofarmacagebruik - Gillian Huijsse, Máasja Verbraak, Anja Stevens
Artikelreferaat - Melissa Chrispijn

21 december 2017 - refereermiddag 'bipolaire stoornis, verslaving en herstel'
Bipolaire stoornis en verslaving - Patricia van Wijngaarden
Welbevinden; waarom is dat belangrijk voor mensen met een bipolaire stoornis? - Ernst Bohlmeijer
Gestructureerde middelenanalyse - Luuk Heinsman|
Artikelreferaat - Máasja Verbraak

26 september 2017 - refereermiddag 'chronobiologie en bipolaire stoornissen'
Chronotherapie en bipolaire stoornis - Rixt Riemersma

22 juni 2017 - refereermiddag 'zorgstandaard bipolaire stoornissen'
Waarom een zorgstandaard bipolaire stoornissen - Peter Goossens
Waarom een zorgstandaard bipolaire stoornissen - Marieke van Eijkelen
Verschil tussen de richtlijn bipolaire stoornissen en de zorgstandaard - Anja Stevens
Implementatie zorgstandaard bipolaire stoornissen en generieke modules binnen Dimence - Máasja Verbraak
Artikelreferaat - Bart Geerling
De gewenste verpleegkundige zorg aan patienten met een acute manie die opgenomen zijn - Rita de Velde Harsenhorst

16 december 2016 - klinisch wetenchappelijke vergadering KenBiS bij Dimence
Presentaties zijn te vinden op de website van KenBiS

22 september 2016 - refereermiddag 'bipolair en zwanger'

Bipolaire stoornis en zwangerschap - Anja Stevens
Zwangerschapsplan - Bart Geerling
Aanbod poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS - Gea Kamphuis
PTSS na een (traumatische) bevalling - Máasja Verbraak
Artikelreferaat - Willemien Zemmelink

21 juni 2016 - refereermiddag 'de bipolaire stoornis - stagering en comorbiditeit'
Bipolaire stoornis en comorbiditeit - Anja Stevens
Stagering en profilering van bipolaire stoornissen - Marc Lochmann van Bennekom
Bipolaire stoornissen en somatische comorbiditeit - Melissa Chrispijn
Artikelreferaat - Peter Goossens
Artikelreferaat - Thea Daggenvoorde