5th european conference on mental health

Tijdens de 5th european conference on mental health die van woensdag 14 september tot en met vrijdag 16 september plaatsvindt in Praag wordt er door het SCBS van Dimence een stevige bijdrage geleverd op de tweede dag van het congres.


Maar liefst 4 mondelinge presentaties worden er gegeven en een posterpresentatie. Drie van de mondelinge presentaties gaan over de verpleegkundige zorg voor patiënten met een acute manie. Vanuit het perspectief van verpleegkundigen presenteert Peter Goossens de resultaten van een onderzoek dat vorig jaar al werd gepubliceerd in een internationaal tijdschrift.
Vervolgens presenteren Jacobine van Lankeren en Annelies Testerink, beiden deden binnen het SCBS afstudeeronderzoek voor hun studie verplegingswetenschap, vanuit het perspectief van patiënten en van naastbetrokkenen. In dezelfde sessie presenteert ook Silvio van den Heuvel, buitenpromovendus binnen het SCBS, deelresultaten van zijn promotieonderzoek naar de leerstrategieën van patiënten ten aanzien van zelfmanagement.
Binnen de onderzoekslijn van Anja Stevens, Psychiatrie en Zwangerschap, presenteert Miranda Dammers, verpleegkundig specialist in opleiding, een poster over de resultaten van haar onderzoeksproject.