13 september: Refereermiddag Psychiatrie en Zwangerschap

Op donderdag 13 september organiseert het SCBS van Dimence een refereermiddag die in het teken zal staan van Psychiatrie en Zwangerschap. Tijdens deze refereermiddag is er in het bijzonder aandacht voor de zorg voor vrouwen met psychische problemen en een zwangerschapswens en vrouwen met psychische problemen die zwanger zijn. We zijn er trots op opnieuw een boeiend programma te kunnen bieden!

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, VSR en KNOV.

De middag start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Locatie voor de bijeenkomst is Dimence, Nico Bolkensteinlaan 1 in Deventer. De refereermiddag vindt plaats in gebouw 'Medisch Centrum' (gebouw 2).

Aanmelden - Programma - Toelichting en leerdoelen.