10 september: basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap

Goede begeleiding van patiënten met een kinderwens en psychiatrische problemen is van groot belang. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie moeten zorgvuldig worden besproken. In de basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap, die op dinsdag 10 september aanstaande in Deventer plaats zal vinden, wordt hierover informatie gegeven evenals over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de risico’s voor zowel moeder als kind zo klein mogelijk te houden.

Meer informatie over de basiscursus en om u aan te melden.